دیجیتال مارکتیتنگ

بازاریابی اینترنتی چیه؟

مدیریت 99 تیر 12

به زبون ساده به فعالیت های جذب و حفظ مشتری بازاریابی می گن اما بازاریابی اینترنتی در واقع یعنی جذف و حفظ مشتری به صورت آنلاین و اینترنتی روش های بازاریابی اینترنتی معمولاً مقرون به صرفه تر از روش ه