09116367929 - 09336721870 دوشنبه , 27 دی 1400 , 01:27 | +0330

نام دامنه در طراحی سایت

چگونه بهترین نام دامنه را برای وب سایت خود انتخاب کنید

مدیریت 00 آبان 7

چگونه بهترین نام دامنه را برای وب سایت خود انتخاب کنید: ژولیت شکسپیر متفکرانه گفت: «اسم چیست». گل رز با هر نام دیگری بوی شیرین می دهد. در واقع، رایحه لطیف یک گل را نمی توان در نام آن ردیاب