نام دامنه در ایمیل چیست

چگونه بهترین نام دامنه را برای وب سایت خود انتخاب کنید

مدیریت 7 آبان 1400

چگونه بهترین نام دامنه را برای وب سایت خود انتخاب کنید: ژولیت شکسپیر متفکرانه گفت: «اسم چیست». گل رز با هر نام دیگری بوی شیرین می دهد. در واقع، رایحه لطیف یک گل را نمی توان در نام آن ردیابی کرد. و در رزها و وب سایت ها به طور یکسان، یک نام - یا یک نام دامنه، در این مورد - هرگز نمی تواند م