09116367929 - 09336721870 شنبه , 29 خرداد 1400 , 05:09 | +0430
طراحی فروشگاه اینترنتی لوازم خانگی

طراحی فروشگاه اینترنتی لوازم خانگی

مدیریت 99 بهمن 10

طراحی فروشگاه اینترنتی لوازم خانگی : برای مدیریت مشتری و تعیین روش های فروش محصولات  و با توجه به محصول محور بودن این کالا باید برنامه ریزی های دقیق و روشنی برای طراحی سایت فروشگاهی لوازم خانگی&n